BestellenDe kwekerij is gesloten.

We blijven tuinontwerpen en beplantingsplannen maken.

De website wordt binnenkort aangepast.


Privacyverklaring voorheen:


Privacyverklaring De Kleine Plantage


De Kleine Plantage is gevestigd aan Handerweg 1 9967TC Eenrum,
 De Kleine Plantage is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:https://www.dekleineplantage.nl/
De Kleine Plantage (E.W.Spruit en F.J. van Zonneveld) Handerweg 1
9967TC  Eenrum   +31595491604   +31650650116 
E.W.Spruit is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kleine Plantage.Hij is te bereiken via spruit@dekleineplantage.nl
   
Persoonsgegevens
De Kleine Plantage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht (alleen voor medewerkers)
- Geboortedatum (alleen voor medewerkers)
- Geboorteplaats (alleen voor medewerkers)
- Adresgegevens
  Telefoonnummer (indien doorgegeven)
- E-mailadres
- IP-adres (ingeval van aanmelding nieuwsbrief)- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Kleine Plantage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN) (alleen voor medewerkers) 

De Kleine Plantage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Kleine Plantage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  
Geautomatiseerde besluitvorming
De Kleine Plantage neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kleine Plantage) tussen zit. 
De Kleine Plantage gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google Analytics om de herkomst van de bezoekers van de website te achterhalen. 

Bewaren persoonsgegevens
De Kleine Plantage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Maillist: iedereen kan zichzelf aanmelden en afmelden.
Webshop: iedereen kan in zijn account zijn gegevens anonimiseren.
  
Delen van persoonsgegevens met derden
De Kleine Plantage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kleine Plantage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  
Cookies, of vergelijkbare technieken
De Kleine Plantage gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
   
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar spruit@dekleineplantage.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Kleine Plantage zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
De Kleine Plantage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging persoonsgegevens
De Kleine Plantage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via spruit@dekleineplantage.nl